Yılların Sorunu ÇözüldüBilindiği üzere gayrimenkul toplumumuz için önem taşır. Bundan dolayı, sektörün alt sektörleri ile ekonominin lokomotifi görevindedir. İlgiye rağmen toplumumuz gayrimenkul ile ilişkin konularda yeterli bilgiye sahip olmayışlarından dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların başında da yeni inşaatlarda, satın alınan kat irtifakı tesisi edilmiş binaların, binayı yapan kişi veya kurum tarafından o bina için yükümlü olduğu vergi ve ssk borçlarını ödemediği için binanın ‘Yapı kullanım izni’ (iskan) olmadıklarından kat mülkiyeti tesis edilemeyişidir. Bu sorundan kaynaklı vatandaş ekstra ödemeler yapıyor, elektrik, su, gaz bağlantılarında sıkıntılar yaşıyor, gayrimenkulünü istediği gibi kolay satamıyor ve kendisinden kaynaklanmayan sorunlardan mahkemelerde sürünüyorlardı. 09.12.2009 tarih ve 5940 sayılı İMAR KANUNU İLE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN yayımı ile getirilen düzenleme ile bu çok önemli sorunda ortadan kalkmıştır. Madde 27 – 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı imar kanununun 28’sinci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fenni mesullerce denetime ilişkin mimarlık ve mühendislik raporları hazırlanan, yapı sahibi, fenni ilgili idare elamanlarının birlikte düzenlediği tespit tutanağı ile tamamlandığı belirlenen, ancak, yapı müteahhidinin yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ve diğer sorumluluklarının gereğinin yerine getirilmemesi sebebiyle yapı kullanma izin belgesi verilmesi işlemleri tamamlanamayan yapılar biçim, yapının müteahhidi olmayan yapı sahibinin talebi üzerine, ilgili idarece durum tespit edilerek yapı kullanma izin belgesi izni verilir. Bu belgenin bir örneği, ilgili kurumlara ve ilgililerin kayıtlarına işlenerek ve değerlendirmek üzere ilgili meslek odalarına ve bakanlığa gönderilir. Bu yapılan yeni düzenleme ile böylesine çok önemli sorun ortadan kalkmış oldu.

Copyright © 2018 | Oked Emlak | Her Hakkı Saklıdır. Piri Reis Tasarım Ofisi